Bảng qui chuẩn trọng lượng Inox.

 Đăng bởi: Admin 26/06/2019

BẢNG QUI CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG INOX

Bảng tra cứu khối lượng ống tròn Inox 20  Inox 304
        BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ỐNG TRÒN INOX 201, INOX 304, INOX 316

 


            BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ỐNG HỘP INOX 201, INOX 304, INOX 316

 

         BẢNG QUY CHUẨN TRA CỨU KHỐI LƯỢNG CÂY ĐẶC INOX

 

 

 

 

0906.892.569